सूचना नं. ९/०७७-७८ सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा   प्रदेश तथा स्थानीय तहका चौथो तहका विभिन्न पदहरूको आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाक....    e-mail ID र Website परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा   प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना   सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना   PSRMS को संक्षिप्त सूचीमा छनौट तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   स्थानीय तह अन्तर्गत खुला तथा समावेशीतर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा   स्थानीय तह अन्तर्गत अप्राविधिक तथा प्राविधिक आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा   प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गत खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन   जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना   प्रदेश निजामती सेवा वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका   आयोगले दक्ष विज्ञ सूची तयार गरिरहेको हुदा सूचीमा नाम समाबेश गराऊन चाहानुहुने विज्ञ महानुभावहरुले फार....    प्रदेश निजामती सेवा वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका  
Image

सुरेश मान श्रेष्ठ

अध्यक्ष
Employee

सुदर्शन प्रसाद ढकाल

सदस्य

Employee

शर्मिला नेउपाने

सदस्य

अध्यक्षको सन्देश
नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् २०७६ साल मंसिर २ गते अध्यक्षको नियुक्ति सँगै आयोगको गठन भएको र माघ ६ गते सदस्यद्वयको नियुक्ति पछि प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशले पूर्णता प्राप्त गरेको छ। Read More
विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
प्रदेश लोक सेवा आयोगमा आज


अन्य मितिको तथ्याङ्क हेर्न मिति छनोट गर्नुहोस् -लोक सेवा क्यालेन्डर