Notices

चौथो तह अ.हे.ब. पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको छ । प्रवेश पत्र मिति २०७७-११-१६ गते दिनको १२ बजेदेखि आयोगको कार्यालय हेटौँडाबाट वितरण गरिनेछ ।

Avatar

चौथो तह अ.हे.ब. पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको छ । प्रवेश पत्र मिति २०७७-११-१६ गते दिनको १२ बजेदेखि आयोगको कार्यालय हेटौँडाबाट वितरण गरिनेछ ।


Attached Documents

Name Download